Przetargi

Przebudowa Pałacu w Suchej Górnej

Data publikacji: 21.09.2017

Znak sprawy: ZP.ITTM.SG.2017

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz dokumentację przetargową

Pobierz ogłoszenie o zmianie zamówienia nr 1

Pobierz informację dla wykonawców nr 2

Pobierz informację dla wykonawców nr 3 - otwarcie ofert

Pobierz informację dla wykonawców nr 4 - unieważnienie postępowania

Ponowienie postępowania

Data publikacji: 31.10.2017

Znak sprawy: ZP.ITTM.SG.PN2.2017

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz dokumentację przetargową

Pobierz informację dla wykonawców nr 1

Pobierz informację dla wykonawców nr 2 - unieważnienie postępowania

Ponowienie postępowania - 2

Data publikacji: 8.01.2018

Znak sprawy: ZP.ITTM.SG.PN3.2018

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz dokumentację przetargową

Pobierz informację dla wykonawców nr 1 - otwarcie ofert

Pobierz informację dla wykonawców nr 2 - unieważnienie postępowania

Ponowienie postępowania - 3

Data publikacji: 7.03.2018

Znak sprawy: ZP.ITTM.SG.PN4.2018

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz dokumentację przetargową

Pobierz informację dla wykonawców nr 1

Pobierz ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

Pobierz informację z otwarcia ofert

Pobierz sprostowanie z otwarcia ofert

Pobierz przedłuzenie terminu związania z ofertą

Pobierz informację dla wykonawców - unieważnienie postępowania

Ponowienie postępowania - 4

Data publikacji: 25.07.2018

Znak sprawy: ZP.ITTM.SG.PN5.2018

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz dokumentację przetargową

Pobierz informację dla wykonawców nr 1

Pobierz SIWZ po zmianie

Pobierz informację dla wykonawców nr 2

Pobierz informację dla wykonawców nr 3 - wybór oferty