O nas

Dowiedz się więcej o naszej firmie
Zarządzamy projektami inwestycyjnymi

INVESTTEAM s. c. jest firmą zajmującą się doradztwem technicznym oraz zarządzaniem projektami inwestycyjnymi, które obejmują przygotowanie, organizację, nadzór, koordynację począwszy od etapu analizy wstępnej inwestycji do zakończenia całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją projektów, sporządzaniem raportów oraz rozliczeniami finansowymi kontraktu (również realizowanymi ze środków pochodzących z Unii Europejskiej).

Wspieramy inwestora na każdym etapie projektu!

W ramach świadczonych usług zapewniamy kompleksową obsługę inwestycyjną począwszy od uzyskania Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (Decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego), opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleniem na budowę, poprzez sprawowanie nadzoru inwestorskiego, aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Działając w imieniu Inwestora podejmujemy się rozwiązywania wszelkich problemów formalno-prawnych powstałych w trakcie przygotowania i prowadzenia inwestycji budowlanych. Na życzenie Inwestora przygotowujemy i zapewniamy obsługę postępowań przetargowych, zapewniamy pomoc przy opracowaniu dokumentacji ofertowej na wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż urządzeń, sprzętu oraz inne usługi.

image

Możesz nam zaufać

INVESTTEAM s.c. swoją działalność rozpoczęła w roku 2009r. Spółka skupia specjalistów, rzeczoznawców, inspektorów z wieloletnim doświadczeniem, wysokimi kwalifikacjami zawodowymi oraz rzetelną wiedzą.

image

Mamy duże doświadczenie

Przy naszym udziale powstały m.in. jedne z największych obiektów użyteczności publicznej na Dolnym Śląsku, np. Kompleks Dydaktyczno Zintegrowany Centrum Studenckiego Politechniki Wrocławskiej, Centrum Naukowo-Badawcze Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno – Technologiczne TECHNOPOLIS.

image

Zapewnimy kompleksową pomoc

Misją naszej firmy jest profesjonalna i fachowa pomoc przy obsłudze procesu inwestycyjnego. Gwarantujemy przygotowanie, kontrolę zawartości merytorycznej opracowanych dokumentów, stały kontakty z Inwestorem i innymi jednostkami biorącymi udział przy realizacji projektu.