Nasze Realizacje

Pozostałe

Budowa kolejki linowej 2-przystankowej przez rzekę Odrę we Wrocławiu
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

Polinka

Opis: Kolej linowa łączy kampus główny Politechniki Wrocławskiej z nowo powstałym po przeciwnej stronie Odry kompleksem edukacyjno-badawczym GEOCENTRUM.
Stacje kolejki linowej zwaną "Polinką" znajdują się przy budynkach: C-13 przy wybrzeżu Wyspiańskiego 23-25 oraz przy ul. Na Grobli 13-15.

   

Wielobranżowy nadzór inwestorski

Zleceniodawca:  Politechnika Wrocławska
Świadczone usługi:  pełnienie nadzoru inwestorskiego
Tryb:  "zaprojektuj i wybuduj"

Nadzór w szczególności był sprawowany nad:

 1. wykonaniem badań archeologicznych
 2. robotami budowlanymi
 3. uzyskaniem przez wykonawcę robót budowlanych ostatecznej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie
 4. uzyskaniem bezwarunkowego odbioru robót budowlanych

Więcej o Polince

Polinka to kolej dwulinowa z kabinami zamkniętymi poruszającymi się ruchem wahadłowym, kabiny wprzęgnięte do liny napędowej wprzegłami nierozłącznymi. Przeprawa gondolowa ma około 500 metrów długości i kursuje ponad 7 metrów nad powierzchnią rzeki. Każdy z dwóch wagoników może pomieścić 15 osób.

Budowa wieży widokowej w Kotowicach 

Wielobranżowy nadzór inwestorski

Zleceniodawca:  Urząd Gminy Siechnice

Usługa obejmowała m.in.

nadzór i kontrolę nad pracami budowlanymi w zakresie:

 1. robót budowlano-konstrukcyjnych
 2. instalacji sanitarnych
 3. sieci i instalacji elektrycznych

Obiekt znajduje się na działce nr 391/6 w gminie Siechnice.

Budowa Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej

centrum sportu - Szczytna


     

Wielobranżowy nadzór inwestorski

Zleceniodawca:  Gmina Szczytna
Finansowanie: Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Inwestycja obejmowała m.in.:

 • budowę integracyjno-turystycznego placu rekreacyjnego dla dzieci wyposażonego w urządzenia zabawowe, wykonanie warstwy nawierzchni elastycznej
 • budowę ciągów pieszych, wykonanie infrastruktury drogowej
 • wykonanie elementów małej architektury
 • budowę ścianki wspinaczkowej zawierająca formację umożliwiającą prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych oraz parku linowego

Wyposażenie budynku w środki trwałe

Firma Investteam dostarczyła między innymi wyposażenie meblowe, rowery, telewizory

Budynek jest zlokalizowany w Polanicy Zdroju, przy ul. Matuszewskiego 10

Wielobranżowy nadzór inwestorski

Rozbudowa ul. Spacerowej w Radwanicach

Usługa obejmowała m.in. nadzór i kontrolę nad pracami budowlanymi w zakresie robót budowlano-konstrukcyjnych, drogowych, instalacji sanitarnych, sieci i instalacji elektrycznych.

Inwestor: Urząd Gminy Siechnice