Nasze Realizacje

Obekty sportowe

Remont i modernizacja basenu-kąpieliska w Międzylesiu

basen Międzylesie


       

Wielobranżowy nadzór inwestorski oraz inżynier kontraktu

Inwestor: Gmina Międzylesie

Usługa obejmowała m.in. kontrolę nad pracami budowlanymi w zakresie:

 • robót budowlano - konstrukcyjnych
 • instalacji sanitarnych
 • sieci i instalacji elektrycznych
 • sieci teletechnicznych
 • zagospodarowania terenu i dróg dojazdowych
Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Budowa sali gimnastyczno - sportowej ogólnodostępnej w Radwanicach

Sala sportowa w Radwanicach

    

Inspektor nadzoru inwestorskiego pełnobranżowego

Inwestor: Urząd Gminy Siechnice

Kontrola nad pracami budowlanymi w zakresie:

 • robót budowlano - konstrukcyjnych
 • sieci i instalacji sanitarnych
 • sieci i instalacji elektrycznych
 • sieci teletechnicznych
 • zagospodarowania terenu

Budowa budynku o funkcji sportowo-usługowej obejmującego dwa niezależne korty do gry w SQUASH wraz z zapleczem sanitarnym i punktem gastronomicznym etap II    

Generalny Koordynator wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Inwestor: Pałac Książęcy sp. z o.o. w Żaganiu

Usługa obejmowała nadzór i kontrolę nad pracami budowlanymi w zakresie:

 • robót budowlano-konstrukcyjnych
 • instalacji sanitarnych
 • sieci i instalacji elektrycznych
 • zagospodarowania terenu
 • dostawy i montażu wyposażenia
Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Kontynuacja budowy nowej szkoły podstawowej wraz z przedszkolem w Żernikach Wrocławskich:
Hala sportowa

Szkoła i przedszkole w Żernikach Wrocławskich

Inwestor Zastępczy

Inwestor: Urząd Gminy Siechnice

Zadanie było zrealizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zadania obejmował opracowanie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowgo projektu budowlanego, wielobranżowych projektów wykonawczych, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę obiektu z trybunami, niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Opracowanie dokumentacji do postępowań prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

na zlecenie Wrocławskiego Parku Wodnego S.A.

Usługa obejmowała przygotowanie elementów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym wzoru umów na wykonanie robót budowlanych, opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu. Pomoc w trakcie prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne.

Inwestor: Wrocławski Park Wodny S.A

Funkcja Inżyniera Kontraktu nad zadaniem

Budowa stadionu lekkoatletycznego w Siechnicach

Pełna nazwa projektu: Budowa stadionu lekkoatletycznego z terenem rekreacyjno – sportowym w ramach systemu Odra-Velo wraz z drogową infrastrukturą towarzyszącą w ramach wydatków kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych w Siechnicach, Gmina Siechnice.

Inwestor: Urząd Gminy Siechnice