Nasze Realizacje

Hydrotechnika

Nadzory inwestorskie nad realizacją robót remontowych jazów,
w tym również nadzory przyrodnicze ze względu na obszary Natura 2000

Remont jazu Bychowo na rzece Barycz

Jaz zasuwowy o konstrukcji betonowo - stalowej, światło = 56,00 m (8 przęseł), maksymalna wysokość piętrzenia = 1,30 m.

     

Remont jazu Bartodzieje na rzece Barycz

Jaz zasuwowy o konstrukcji betonowej, światło = 14,25m (trzy przęsłowy), maksymalna wysokość piętrzenia = 1,50 m.

     

Remont jazu Ruda Milicka na rzece Prądnia

Zabytkowy jaz zasuwowy o konstrukcji z cegieł, drewna, stali i betonu, światło = 12,40 m (6 przęseł z zasuwami w postaci drewnianych szandorów na łańcuchach z mechanizmem kołowrotowym), maksymalna wysokość piętrzenia 2,79m.

     

Remont jazu Grabownica na rzece Prądnia

Zabytkowy jaz zasuwowy o konstrukcji z cegieł, drewna i betonu, światło = 10,50m (5 przęseł z zasuwami w postaci drewnianych szandorów na łańcuchach z mechanizmem kołowrotowym), maksymalna wysokość piętrzenia 0,93 m.

     

Remont jazu Kędzie na rzece Barycz

Jaz zasuwowy o konstrukcji betonowo - stalowej, światło = 7,00 m (1 przęsło), maksymalna wysokość piętrzenia = 1,45 m.

Więcej o remontach jazów

Zadania z zakresu Małej Retencji Wodnej, polegające na remontach jazów wykonano na rzekach Barycz i Prądnia. Działania polegały m.in. na remoncie zasuw, ubezpieczeń dna i skarp, remoncie korpusów jazów, przyczółków i filarów. Zadania o łącznej wartości 19,7 mln zł, uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w łącznej kwocie 13,2 mln zł. Celem tych działań była poprawa funkcjonowania budowli piętrzących, zapewnienie właściwej regulacji poziomu wody gruntowej w zasięgu oddziaływania jazów, regulacja stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i poprawa jej jakości na użytkach rolnych oraz zwiększenie retencji wodnej glebowej i korytowej w zasięgu oddziaływania budowli.

Odbudowy i modernizacje koryt rzek

Nadzór hydrotechniczny nad zadaniem
Regulacja rzeki(cieku) Jawnik
i budowa polderów zalewowych na terenie gminy KrotoszynNadzór inwestorski nad odbudową i modernizacją koryt rzek gm. Domaniów, Gostkowice - Janków     

Zbiornik Stradomia, gmina Syców     

Pełniona funkcja: Nadzór inwestorski

Inwestor: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

Usługa obejmowała m.in. kontrolę nad pracami budowlanymi branży hydrotechnicznej

Zbiornik Stradomia położony jest na rzece Widawa we Wsi Stradomia Wierzchnia. Poprzez zwiększenie pojemności i retencji wodnej poprawiono bezpieczeństwo powodziowe terenów poniżej zbiornika.

Zapora w SulistrowicachPełniona funkcja: Nadzór inwestorski

Inwestor: Gmina Sobótka

Usługa obejmowała m.in. nadzór i kontrolę nad pracami budowlanymi branży hydrotechnicznej

Remont wału P-5Pełniona funkcja: Nadzór inwestorski

Inwestor: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Usługa obejmowała m.in. nadzór i kontrolę remontu prawego wału przeciwpowodziowego P-5 rz. Kaczawa, m. Legnica

Remont wału P-6

Pełniona funkcja: Nadzór inwestorski

Inwestor: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Usługa obejmowała m.in. nadzór i kontrolę remontu wału przeciwpowodziowego P-6 rzeki Kaczawy w m. Legnica

Remont suchego zbiornika przeciwpowodziowego Kaczorów

Pełniona funkcja: Inżynier ProjektuInwestor: Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we WrocławiuRemont śluzy na stopniu wodnym OpatowicePełniona funkcja: Nadzór inwestorski

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Zakres nadzorowanych robót budowlanych obejmował m,in. przebudowę ścian i peronów śluzy oraz nadanie elementom wyposażenia technologicznego właściwych parametrów niezbędnych do bezawaryjnego funkcjonowania żeglugi.

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)

Obbudowa dwóch zbiorników oraz zbiornika kaskadowego na terenie Nadleśnictwa Oborniki ŚląskieOdtworzenie dwóch suchych zbiorników w leśnictwie Sabry - Nadleśnictwo HenrykówObbudowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Oborniki ŚląskieMała retencja górska w Nadleśnictwie Złotoryja