Nasze Realizacje

Obiekty kubaturowe

realizacja budynku administracji samorządowej w Siechnicach
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Siechnice

Budynek administracji samorządowej w Siechnicach

     

wielobranżowy inspektor nadzoru inwestorskiego

Zleceniodawca: Urząd Miejski w Siechnicach
Świadczone usługi: wielobranżowy inspektor nadzoru inwestorskiego nad realizacją budynku administracji samorządowej przy ul. Jana Pawła II 12 w Siechnicach
Branże objęte usługą: ogólnobudowlana, drogowa, sieci i instalacji sanitarnych, sieci i instalacji elektrycznych

Realizacja obejmowała

budowę sześciokondygnacyjnego budynku wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w zakresie budowy nawierzchni pieszo-jezdnej, chodnikowej oraz parkingowej. Inwestycja obejmowała wykonanie kompletnych instalacji wewnętrznych, w tym wentylacji i klimatyzacji z automatyką, przyłączenie budynku do sieci zewnętrznych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Budowa ośmiokondygnacyjnego zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej

ATC

Generalny Koordynator nadzoru, kontroli i monitorowania przebiegu realizacji usługi

Zleceniodawca: ATC DEVELOPMENT SP. z o.o.
Świadczone usługi: Budowa ośmiokondygnacyjnego zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej z garażem podziemnym, usługami wbudowanymi, niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości przy ul. Prądzyńskiego / Świstackiego we Wrocławiu (dz. nr 11 AM-10, obręb Południe, Wrocław) - Etap I

Inwestycja obejmowała:

budowę obiektu mieszkalno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. W ramach I ETAPU inwestycji wybudowano dziesięć lokali usługowych, sto siedemdziesiąt trzy lokale mieszkalne oraz sto dziewięćdziesiąt pięć miejsc postojowych.

Budowa budynku biurowego wraz z halą produkcyjną, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Siechnicach

Narzędzia skrawające Tools

Inżynier Kontraktu

Zleceniodawca: Narzędzia Skrawające „TOOLS” Sp. z o.o.

Inwestycja obejmowała: kontrolę nad pracami budowlanymi w zakresie robót budowlano - konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych, sieci i instalacji elektrycznych, sieci teletechnicznych, zagospodarowania terenu i dróg dojazdowych. Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Termomodernizacja obiektów Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Strzelińskie Centrum Medyczne

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Zleceniodawca: Strzelińskie Centrum Medyczne

Świadczone usługi: Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji obiektów szpitala i przychodni oraz montażu instalacji solarnej

Inwestycja obejmowała: Kontrolę nad pracami budowlanymi w zakresie robót budowlano - konstrukcyjnych, sieci i instalacji sanitarnych, sieci i instalacji elektrycznych, sieci teletechnicznych, zagospodarowania terenu.

Kontynuacja budowy nowej szkoły podstawowej wraz z przedszkolem w Żernikach Wrocławskich:
Hala sportowa

Szkoła i przedszkole w Żernikach Wrocławskich

Inwestor Zastępczy

Zleceniodawca: Urząd Gminy Siechnice

Zadanie było zrealizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zadania obejmował opracowanie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego projektu budowlanego, wielobranżowych projektów wykonawczych, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę obiektu z trybunami, niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Modernizacja budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

Nadzór inwestorski

Zleceniodawca: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

Wykonanie inwestycji realizowanej jako trzy zadania i obejmującej: modernizację budynku WZSOZ w zakresie termomodernizacji, przystosowania dla potrzeb opieki koordynowanej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wielobranżowy nadzór inwestorski

Modernizacja budynku Świetlicy w Zębicach wraz z zagospodarowaniem terenu

Usługa obejmowała m.in. nadzór i kontrolę nad pracami budowlanymi w zakresie robót budowlano-konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych, elektrycznych.

Inwestor: Urząd Gminy Siechnice

Generalny Koordynator wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku A1, B1, B2 na terenie Elektrotim S.A., Wrocław przy ul. Stargardzkiej 8 wraz z niezbędną infrastrukturą

Inwestor: Elektrotim S.A.


Generalny Koordynator wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Budowa budynku zaplecza technicznego w Żaganiu przy ul. Kochanowskiego

Usługa obejmowała: nadzór i kontrolę nad pracami budowlanymi w zakresie robót budowlano-konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych, sieci i instalacji elektrycznych. Inwestycja współfinansowana przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Inwestor: Pałac Książęcy sp z o.o. w Żaganiu

Inwestor Zastępczy

Rozbudowa instalacji telewizji dozorowej CCTV w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego

„Ołówek”, „Dwudziestolatka”, „Słowianka” i „Parawanowiec”

Inwestor: Uniwersytet Wrocławski


Wielobranżowy nadzór inwestorski

Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

Nadzór inwestorski nad inwestycją dotyczył branży konstrukcyjno-budowlanej, branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, branży teletechnicznej, branży akustycznej i multimedialnej.

Inwestor: Gmina Sobótka


Nazdór inwestorski

Ttermomodernizacja budynku PSM I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy"

Inwestor: Centrum Edukacji Artystycznej

Nazdór inwestorski

Termomodernizacja oraz remont budynku SM I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie".

Inwestor: Centrum Edukacji Artystycznej